• beleifwauq posted an update 9 months, 1 week ago

    so với Giống chó Poodle thuần chủng, Chó cảnh Poodle lai có điểm gì khác biệt? Trong thời điểm này có mấy loại Chó Poodle lai? Giá của không ít loại chó Nhật lai Poodle, chó Bắc Kinh lai Poodle, chó lạp xưởng lai Poodle, … này là bao nhiêu? V.v… Tất cả các vướng mắc về Chó săn Poodle lai Chăm sóc Chó săn Poodle sẽ được Dog Paradise giải đáp gi&uacute…[Read more]

  • beleifwauq became a registered member 9 months, 1 week ago