• Warga yang ingin mengadakan programa Aqiqah mesti harus membeli kambing terlebih dahulu dalam acara ini. Membeli wedus untuk aqiqah tidak boleh dilakukan mengacu pada sembarangan mesti dilakukan dengan hati-hati semoga tidak memperoleh kambing yang jelek. Kadang sudah ada aqiqah Sukabumi yang menyediakan kambing akan tetapi kalau ingin membeli…[Read more]

  • Nikolajsen Brandon became a registered member 4 months, 2 weeks ago